tbh logo

Spoločnosť TBH je lídrom v oblasti komplexných služieb pohonov priemyselnej automatizácie a mobilnej techniky. Zároveň je plne certifikovaným zmluvným partnerom svetového lídra oblasti riadiacej a pohonnej techniky a na slovenskom trhu predstavuje spoľahlivého zástupcu a dodávateľa rešpektovanej nemeckej kvality.

safari bar tbh
tbh mobile bar
tbh screen 1

Discovery fáza

Keďže nechceme nechať nič na náhodu, celý projekt sme začali dôkladnou hĺbkovou analýzou potrieb klienta a zadefinovaním štruktúry novej webstránky. Výsledkom bola vizualizácia štruktúry stránky a následná tvorba prototypu a dizajnu.

Viacúrovňová navigácia

Najdôležitejšou súčasťou projektu bolo spracovanie požiadaviek klienta na štruktúru viac-úrovňového menu, aby sa uľahčila navigácia medzi rôznymi kategóriami a produktami pre návštevníkov a zároveň nebola jej technická realizácia zbytočne komplikovaná.

tbh menu min

Je za nami kopec práce

thb products min

Rýchlosť a funkčnosť
sú pre nás kľúčové.

Tak, ako aj pri ostatných projektoch, na ktorých sme pracovali, rýchlosť a funkčnosť webstránok majú pre nás najväčšiu prioritu.

webpage speed test