cervenedomky
batova architektura logo
batova architektura desktop

NATURALISTA

Občianske združenie NATURALISTA vzniklo ako združenie kultúrne a environmentálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí premýšľali nad zmenou umeleckého a ekologického života v okolí Popradu, Svitu a Vysokých Tatier. Zakladateľkami občianskeho združenia NATURALISTA sú Tatiana Dučaiová a Lucia Matušíková.

batova architektura notebook 1
batova architektura notebook 2

The Baťa’s ArchitekTÚRA

Projekt Baťova architekTÚRA sa zameriava na priemyselné a architektonické dedičstvo, ktoré tvorí významné genius loci mesta Svit, ako aj na jeho tvorcu Tomáša Baťu, to všetko prostredníctvom vizuálneho umenia pretože umenie a kultúra zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní spoločnosti a hodnôt.

batova architektura notebook 3

Tomáš Baťa a Svit

Našim cieľom bolo vytvoriť kreatívny a zároveň funkčný web, ktorý návštevníkom webu prinesie online prehliadku cez najdôležitejšie časti mesta Svit, na ktorých je vidno rukopis Tomáša Baťu.

batova architektura mobiles

Hľadáte podobné služby?

Alebo pozri viac projektov: